This world is but a canvas to our imagination (Henry David Thoreau)

Galleri

Mina tavlor är målade i olja och målade på antingen en kraftig, uppspänd målarduk i 100% bomull/linne (galleri-duk), eller pannåer-duk (grundade bomullsduk upp-limmad på hård underlag i figurformat).

Väggmålningar

Jag skapar väggmålningar för så väl stora som små och alla rum i hemmet. Jag är dock speciellt förtjust att skapa färgglada väggmålningar för barn. Det är fantastisk att kunna transportera barn till en magisk värld av fanstasi och kreativtet genom väggmålningar.

Shop

Köp görs via Paypal. Du kan betala med Paypal konto eller med en major kredit-kort. Kom in och ta en titt!

Beställ din egen personliga tavla

Här kan du göra personliga beställningar på dop/födelsetavla, namntavlor, texttavlor och personliga foto tavlor!

Bahareh’s Art!

The pur­po­se of art is washing the dust of daily life off our souls”  Pablo Picas­so

Jag är en konst­när som job­bar mest med olja som min medium när det kom­mer till tav­lor . Jag äls­kar att måla barn och natur och ska­pa tav­lor som ing­en annan har!

Jag ska­par allt från färg­ri­ka tav­lor för hem­met till födelse/doptavlor för det lil­la bar­net. Jag äls­kar ock­så att ska­pa vägg­mål­ning­ar som gör rum­met i hem­met eller det lil­la barn­rum­met till något all­de­les spe­ci­ellt.

Min ska­pagläd­je lig­ger i att ska­pa något som just du äls­kar eller kom­mer att äls­ka.  Så om du vill ha något som är orgi­nellt eller en per­son­lig tav­la som ska ska­pas utef­ter dina öns­ke­mål kan du köpa/beställa det från mig.

Ta gär­na en när­ma­re titt på hem­si­da och tit­ta på vad jag har ska­pat innan!

ThumbSniper-Plugin by Thomas Schulte